PRAGUE WINE TROPHY 2020 – 14. ročník

PRAGUE WINE TROPHY je mezinárodní soutěž vín určená pro vína z vinařských regionů z celého světa. Co do počtu hodnocených vzorků jde o největší mezinárodní soutěž vín v České republice. Organizátorkou soutěže je Ing. Šárka Dušková, DipWSET & Weinakademiker. Hodnocení vín probíhá v prostorách Vino-klubu.cz, Benediktská 3, 110 00 Praha 1, Česká republika.


CHARAKTERISTIKA
Soutěž je určená pro lahvovaná, adjustovaná a obchodovatelná vína, vyrobená z hroznů révy vinné. Vína může do soutěže přihlásit výrobce, prodejce nebo dovozce.

TERMÍNY HODNOCENÍ A KATEGORIE VÍN

Soutěž Prague Wine Trophy probíhá ve čtyřech kolech (v termínech duben, červen, září, říjen). Hodnocená vína jsou rozdělena do celkem 32 kategorií, v každém kole se hodnotí 8 kategorií (resp. odrůd vín).

Podrobný harmonogram a přehled odrůd

HODNOTÍCÍ KOMISE
Členy odborné komise jmenuje pro jednotlivá kola soutěže organizátor z domácích a mezinárodních degustátorů, enologů, prodejců vína a odborných novinářů, kteří jsou kvalifikováni hodnotit vína z celého světa.

ZPŮSOB HODNOCENÍ
Vzorky jsou podávány hodnotitelům tak, aby zůstala skryta identita vín. Každý hodnotitel hodnotí víno na základě vlastní senzorické analýzy a vínu uděluje známku v rozmezí standardní mezinárodní 100bodové stupnice.
U každého vzorku se nejvyšší a nejnižší hodnocení eliminuje, výsledná známka vzniká jako aritmetický průměr zbývajících hodnocení.

JAK SE ZÚČASTNIT?
1. Vyplnit a zaslat přihlášku – přihláška v xls
2. Zaslat vzorky vín k hodnocení podle harmonogramu
3. Uhradit soutěžní poplatek na základě vystavené faktury

PŘIHLÁŠKA
Přihlášku je třeba zaslat e-mailem na: admin@praguewinetrophy.cz
Administrátor soutěže: 
Ing. Šárka Dušková
DipWSET & Weinakademiker
Prague Wine Trophy
mobil +420 602 715 853
e-mail: admin@praguewinetrophy.cz

POČET LAHVÍ
Soutěžící dodá bezplatně 2 ks lahví (o obsahu 0,75 l) nebo 3 ks lahví (v případě objemu lahve menším než 0,75 l).

OZNAČENÍ VZORKŮ

Zásilky vzorků (tzn. jednotlivé kartony s vínem) označte výrazným nápisem PRAGUE WINE TROPHY.


SOUTĚŽNÍ POPLATEK
Vstupní poplatek sloužící na pokrytí nákladů se soutěží spojených činí za každý  přihlášený vzorek 700 Kč + DPH, tj. 847 Kč včetně DPH.

Prague Wine Trophy patří mezi soutěže podporované Vinařským fondem. Tuzemští vinaři mohou žádat o podporu účasti v soutěži. Pro všechny akce (výstavy a soutěže) se podává jen jedna žádost.

ADRESY PRO DORUČENÍ VÍN

SBĚRNÉ MÍSTO 1: PRAHA / CENTRUM

pondělí – pátek, od 9:00 do 20:00 Prague Wine Trophy, Vino-klub.cz, Benediktská 3, 110 00 Praha 1, Česká republika tel: + 420 724 239 045 POZOR: Na adresu PRAHA / CENTRUM lze doručovat vzorky pouze auty do 3,5 tuny!

SBĚRNÉ MÍSTO 2: PRAHA–ZÁPAD / CHÝNĚ

pondělí – pátek, od 8:00 do 15:00 Prague Wine Trophy, Vino-klub.cz, Chýně, Hlavní 195 / 253 01, Česká republika tel: + 420 732 974 702

SBĚRNÉ MÍSTO 3: MORAVA / NĚMČIČKY

pondělí – neděle, 6:00 - 22:00 Prague Wine Trophy, ZD NĚMČIČKY, 691 07 Němčičky 153, okres Břeclav, kontakt: Jaroslav Jakubec, mobil + 420 724 534 355